Verenigingsinformatie

Over de vereniging

MINOR staat voor MIdden Nederland ORiëntering. OLV MINOR is actief in het volgende gebied, dat globaal als volgt omschreven kan worden: de Flevopolder (met uitzondering van de gemeente Almere) en de Veluwe, ingesloten door de IJssel in het oosten, de A1 in het zuiden en de provinciegrens Utrecht/Gelderland in het westen.

Door en voor deze leden, maar ook voor iedereen die kennis wil maken met oriënteringslopen, worden verschillende activiteiten georganiseerd. Daarnaast worden er ook activiteiten georganiseerd door de andere verenigingen die bij de NOLB zijn aangesloten. Voor een overzicht van de verschillende activiteiten wordt verwezen naar kalender.

Bestuur

Voorzitter
Birgitta Verbeek
voorzitter@olvminor.nl

Secretaris
Dorine de Vries-Sala
secretaris@olvminor.nl

Penningmeester
Robert van der Hulst
penningmeester@olvminor.nl

Voorzitter Wedstrijd Organisatie Commissie
Alwin de Lijster
woc@olvminor.nl

Rekening gegevens

IBAN: NL 77 TRIO 0390 9192 25
BIC: TRIONL2U
Epe

Media

Logo

Logo OLV MINOR (zwart) PNG / JPG / SVG
Logo OLV MINOR (wit) PNGSVG

🔒Media & Huisstijl (intern)