Peter Foppen ontvangt Jacob Haklander wisselprijs

Tijdens de viering van het jubileum van de NOLB heeft Peter Foppen de Jacob Haklander wisselprijs ontvangenals blijk van waardering voor zijn jarenlange betrokkenheid en bijdrage aan de oriënteringsloopsport.

De NOLB bericht hierover:

Als loper heeft Peter jarenlang, gedurende maar liefst zo’n 60 jaar, tal van mooie ervaringen opgedaan die hij heeft kunnen inzetten bij het uitstekend organiseren van inmiddels heel veel wedstrijden in Nederland. Peter heeft daarvoor al veel sporen verdiend, want hij is namelijk al jarenlang de drijvende kracht als wedstrijdorganisator. Binnenlandse en buitenlandse oriëntatielopers genieten van zijn mooie wedstrijden, waarin hij heel veel vrije tijd steekt in het organiseren daarvan. Met heel veel plezier en enthousiaste inzet treedt hij namelijk op als een echte materiedeskundige op het gebied van het organiseren van Nederlandse wedstrijden.

Peter brengt met name zijn deskundigheid mee binnen de Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC) van de Vereniging Midden Nederland Oriëntering (MINOR). Dit is te zien doordat hij zowel voorbereidend werk doet zoals het tekenen van kaarten, leggen van de banen, en het verrichten van voorraadbeheer van wedstrijdmateriaal, als uitvoerend werk verricht zoals het coördineren van praktische werkzaamheden op de dagen van het daadwerkelijk uitvoeren van wedstrijdwerkzaamheden. Peter is daarmee voor de Nationale oriënteringsloopsport altijd al heel belangrijk geweest en daarmee waardevol.

De inzet van Peter Foppen was voor de NOLB voldoende reden om hem de Jacob Haklander wisselprijs uit te reiken op het NOLB-jubileum:

Tot slot, iedereen kan altijd een beroep op Peter doen, want als bron van kennis en kunde draagt hij zijn ervaringen ook graag over op andere oriënteerders. Kortom, hij helpt waar hij kan om kwalitatief hele goede wedstrijden te organiseren, waaraan zowel binnen- als buitenlandse oriënteerders met veel waardering en plezier deelnemen.

Hartelijk dank voor deze jarenlange grote en betrokken inzet Peter!