Wat is MINOR?

MINOR staat voor MIdden Nederland ORiëntering. MINOR is actief in het volgende gebied, dat globaal als volgt omschreven kan worden: de Flevopolder (met uitzondering van de gemeente Almere) en de Veluwe, ingesloten door de IJssel in het oosten, de A1 in het zuiden en de provinciegrens Utrecht/Gelderland in het westen.

Door en voor deze leden, maar ook voor iedereen die kennis wil maken met oriënteringslopen, worden verschillende activiteiten georganiseerd. Daarnaast worden er ook activiteiten georganiseerd door de andere verenigingen die bij de NOLB zijn aangesloten. Voor een overzicht van de verschillende activiteiten wordt verwezen naar kalender.

Wat MINOR wil bereiken is beschreven in het beleidsplan. Om dit te bereiken zijn voor de verschillende onderdelen van het beleidsplan coördinatoren benoemd. Wat de taak is van een coördinator is beschreven in de taakbeschrijving.

Beleidsplan

Beleidsplan 2016-2020 (.pdf)

Bestuur

Voorzitter
Birgitta Verbeek
voorzitter@olvminor.nl

Secretaris
Dorine de Vries-Sala
Vale Ouwelaan 176
8084 JT ‘t Harde
0525-653958
secretaris@olvminor.nl

Penningmeester
Robert van der Hulst
Zuukerweg 57
8161 XV  EPE
06-51200522
penningmeester@olvminor.nl

Technisch beheer website
Niels-Peter Foppen
niels-peter@olvminor.nl

Rekening gegevens

IBAN: NL 77 TRIO 0390 9192 25
BIC: TRIONL2U
‘t Harde